Tid for Service?

Vi utfører og kan formidle Service på Terrengen over hele landet.

Med vårt Serviceapparat får du førstehåndekunnskap og den beste service!
Med eget delelager får du og rask service!

Service på motor hver 100 time eller en gang pr. år. (1. gang etter 25 timer)
Oljenivå sjekkes daglig eller etter 8 timer
Servie på Hydraulikksystemet anbefaler vi 2-årlig intervall.

Kontakt oss for bestilling av Deler og Service!